ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” έχει ιδρυθεί από την Παρασκευή Παπαδοπούλου, κάτοχο του Μεταφραστικού Διπλώματος της Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ) και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (F.I.T). Με τη συμβολή των 5 in-house άριστα καταρτισμένων μεταφραστών και του δικτύου των 196 εξωτερικών συνεργατών, εμπειρότατων, εξειδικευμένων μεταφραστών και διερμηνέων, κατόχων Τίτλων σπουδών και μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 32 Ευρωπαϊκών και Ασιατικών γλωσσών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού είμαστε σε θέση να παρέχουμε απόλυτα αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας, απομαγνητοφώνησης και οργάνωσης συνεδρίων. Διαβάστε περισσότερα →

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα μετάφρασης βιβλίων...
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας του Μεταφραστικού Κέντρου “AD VERBUM” ειδικεύονται στο εξής φάσμα ορολογίας...
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΩΝ
Οι γλώσσες, στις οποίες δραστηριοποιείται το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” είναι οι εξής...
ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” διατηρεί σταθερή, μόνιμη και ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία...