ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ

Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται στο αντικείμενο των υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης τηρώντας άκρως εποικοδομητικές και πολυετείς συνεργασίες με δημόσιους φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύματα αναλαμβάνοντας την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων.

Μετά την παραλαβή των ηχητικών αρχείων, προβαίνουμε στην απομαγνητοφώνησή τους, και στη συνέχεια διεξάγουμε διπλό έλεγχο με αντιπαραβολή του ηχητικού αρχείου, επιμέλεια των τελικών κειμένων, δημιουργία ευρετηρίου ομιλητών, εκτύπωση και πλαστικοποίησή τους, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB) και παράδοσή τους στην έδρα του πελάτη.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών Συνεδρίων πολλαπλών θεματικών, μεταξύ άλλων, επιστημονικού, ιατρικού, τεχνικού, κατασκευαστικού κ.α. ενδιαφέροντος, όπως και σεμιναρίων και συνεντεύξεων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε σε θέση τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ανεξαρτήτως θεματολογίας, να τα μεταφράσουμε και στις 32 γλώσσες εργασίας μας.

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο και η ενασχόλησή μας με πολλά διαφορετικά πεδία, ήτοι η απομαγνητοφώνηση συνεδρίων ιατρικού περιεχομένου, συνεδριάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, συνεδριάσεων Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων κ.α. μας θέτει άκρως αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα αυτό, ικανούς να αποκωδικοποιούμε ακόμη και πολύ δύσκολες ηχητικές ή θεματικές ενότητες προσφέροντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.