ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” ειδικεύεται και στην οργάνωση συνεδρίων καλύπτοντας τις υπηρεσίες διερμηνείας [ταυτόχρονη διερμηνεία και σε πολλαπλούς γλωσσικούς συνδυασμούς], διαδοχική [στο πάνελ]. Αναλαμβάνουμε επίσης, μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε συνεδρίου, και τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης κάθε ομιλίας του συνεδρίου και σε όποια γλώσσα κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφράσουμε και να επιμεληθούμε τα τελικά κείμενα και στις 32 γλώσσες εργασίας μας προς έκδοση των πρακτικών του εκάστοτε συνεδρίου. Το γεγονός ότι έχουμε αναλάβει την κάλυψη πολλών συνεδρίων ανά την Ελλάδα, όπως επίσης και στο εξωτερικό, σε ποικίλες θεματικές και σε πολύ εξειδικευμένα πεδία μας θέτει άκρως αξιόπιστους επαγγελματίες και σε αυτό το αντικείμενο.