ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας του Μεταφραστικού Κέντρου “AD VERBUM” ειδικεύονται στο εξής φάσμα ορολογίας: 

 1. Νομική [πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, συμβόλαια, αγωγές]
 2. Ιατρική [ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις, διπλωματικές, ]
 3. Οικονομική [φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, φοροτεχνικές εκθέσεις, συγγράμματα οικονομικού περιεχομένου]
 4. Τεχνική [τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης]
 5. Περιβάλλον [εκθέσεις, έντυπα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας]
 6. Τέχνες – Πολιτισμός [διπλωματικές, βιβλία εικαστικών τεχνών, ιστορικά βιβλία] 
 7. Επιστήμες [διπλωματικές, επιστημονικά άρθρα]
 8. Λογοτεχνία [συγγράμματα, βιβλία]
 9. Τουρισμός [ενημερωτικά έντυπα και κατάλογοι ξενοδοχειακών μονάδων]
 10. Εμπόριο – Marketing [έντυπα χρήσης των λειτουργιών Marketing, έντυπα περιγραφής προϊόντων, εργασίες, εκθέσεις]
 11. Ιστοσελίδες [σε θεματική που καλύπτει όλα τα ανωτέρω πεδία καθώς και πολλούς ακόμη πιο εξειδικευμένους τομείς]
 12. Γενική θεματολογία [πτυχία, τίτλοι σπουδών, πτυχιακές εργασίες, έντυπα και βιβλία γενικής θεματολογίας, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.α.]