ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο τμήμα υπηρεσιών μετάφρασης, το οποίο διαθέτει απολύτως σύγχρονο τεχνολογικό και πληροφοριακό εξοπλισμό, πλούσια και άκρως εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και κυρίως τους πλέον αξιόπιστους, πιστοποιημένους, εμπειρότατους και εξειδικευμένους μεταφραστές σε όλο το φάσμα των 32 γλωσσών εργασίας. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε κατά κόρον μεγάλα μεταφραστικά έργα με υψηλές απαιτήσεις και όσον αφορά την ορολογία αλλά και τα χρονικά περιθώρια παράδοσης των τελικών μεταφρασμένων κειμένων. Μετά την αρχική συνεννόηση με τον πελάτη, την αξιολόγηση των κειμένων όσον αφορά την ορολογία τους και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις τους, γίνεται η ανάθεση του έργου στην κατάλληλη ομάδα μεταφραστών. Εφόσον ολοκληρωθεί η μετάφραση, αναλαμβάνει έργο η ομάδα ελέγχου και επιμέλειας των τελικών κειμένων με αντιπαραβολή των πρωτότυπων με τα μεταφρασμένα κείμενα και γενική αναθεώρηση του έργου προβαίνοντας τέλος στις απαραίτητες τελικές εργασίες πριν την παράδοση του έργου, ήτοι μορφοποίηση, εκτυπώσεις, επικυρώσεις των μεταφρασμένων κειμένων.

Έχουμε τη δυνατότητα να παραδίδουμε τα τελικά μεταφρασμένα κείμενα είτε σε απευθείας παράδοση στην έδρα του γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, μέσω email, είτε ταχυδρομικά, και στον τύπο εκτύπωσης και τελικής επεξεργασίας που επιθυμεί ο ίδιος ο πελάτης σε οποιοδήποτε σημείο ανά τον κόσμο.

Παρακάτω αναγράφονται και τα πεδία στα οποία δραστηριοποιούμαστε αναλυτικά όσον αφορά τις γλώσσες, τα είδη και την ορολογία των έργων που αναλαμβάνουμε προς μετάφραση πάντοτε με την εγγύηση των πλέον αξιόπιστων υπηρεσιών.