Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Β'

Ο Β' Τόμος της σειράς "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" με οικονομικές έννοιες και όρους, των David Begg, Gianluigi Vernasca, 3η έκδοση από τις Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία