ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

O COACH
18/07/2022
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
18/07/2022
Show all

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Μια προσέγγιση της επιχειρηματικότητας βασισμένη στη ρεαλιστική άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας με μια μέθοδο που δεν περιορίζεται στην κατανόηση, τη γνώση και τη θεωρία, αλλά απαιτεί αξιοποίηση και δράση· μια μέθοδο που στηρίζεται στην πρακτική εφαρμογή.